Điền tên đăng nhập để kiểm tra tiến độ của bạn!

*Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 17:00 (Giờ VN).

Tiếp tục chơi để tăng thứ hạng của bạn!

Tên đăng nhập không tồn tại. Vui lòng thử lại!

Chơi nhiều trò chơi hơn mỗi ngày để lọt Top bảng xếp hạng!

Chơi nhiều trò chơi hơn mỗi ngày để lọt Top bảng xếp hạng!

Chơi nhiều trò chơi hơn mỗi ngày để lọt Top bảng xếp hạng!

Chơi nhiều trò chơi hơn mỗi ngày để lọt Top bảng xếp hạng!

Đồng
Bạc
Vàng
Bạch Kim
Hạng Tên Đăng Nhập
1 MY*LO
2 MA***CH
3 VO********98
4 TA******75
5 GA******00
6 HI*******07
7 NI****20
8 BO********02
9 SA******AY
10 TU********45
Hạng Tên Đăng Nhập
1 JI*****35
2 PY*****UN
3 MI******56
4 KR***AR
5 43****54
6 CH**28
7 GR********67
8 PA*****AZ
9 LI*****AO
10 MI*****13
Hạng Tên Đăng Nhập
1 GA****HE
2 WS*****37
3 09******66
4 SH*****21
5 MA*****01
6 XI*******99
7 HS*KR
8 AS***88
9 QU*******M8
10 BE*****65
Hạng Tên Đăng Nhập
1 DF*******32
2 YL****08
3 ZM*****15
4 BI*******66
5 NI*****OM
6 BY*****88
7 WX***71
8 LD***34
9 TA***EO
10 FE*******33