Thưởng Thành
Viên Mới

Scan mã QR code hoặc truy cập
thethaodafa.com/mobile.vn thethaodafa.com/mobile.vn/qr
trên di động để vào trang di động!

ƯU ĐÃI MỖI NGÀY

12/3

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Chơi Ngay

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Zhao Cai Jin Bao, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Zhao Cai Jin Bao (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

13/3

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

Chơi Ngay

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Halloween Fortune II, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Halloween Fortune II (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Cược vào phiên bản khác của trò chơi (Halloween Fortune) sẽ không được tính cho ưu đãi.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

14/3

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Chơi Ngay

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Chinese Kitchen, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Chinese Kitchen (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

15/3

HOÀN TIỀN CƯỢC THUA

Chơi Ngay

Hoàn thành yêu cầu dưới đây để đủ điều kiện cho khuyến mãi.

Yêu Cầu Yêu cầu cược
thua tối thiểu
Hoàn Tiền
Tối thiểu 10 vòng
quay ở trò chơi
Cat Queen
1 VNĐ Hoàn tiền 100%
Tối đa 500.000 VNĐ

Điều khoản & Điều kiện

 1. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu cược thua tối thiểu và chơi ít nhất 10 vòng quay ở trò chơi Cat Queen (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) trong ngày khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng sẽ dựa vào cược thua ròng của người chơi ở trò chơi tiêu biểu.
 3. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi đủ điều kiện vào ngày tiếp theo (GMT+8).

16/3

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Chơi Ngay

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Jin Qian Wa, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Jin Qian Wa (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

17/3

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

Chơi Ngay

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Secrets of the Amazon, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Secrets of the Amazon (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

18/3

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Chơi Ngay

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Zhao Cai Tong Zi, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Zhao Cai Tong Zi (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

19/3

THƯỞNG ĐẶT CƯỢC ĐẶC BIỆT!

Chơi Ngay

Hoàn thành những yêu cầu sau để đủ điều kiện cho khuyến mãi.

Yêu Cầu Yêu cầu đặt
cược tối thiểu
Tiền Thưởng
Tối thiểu 10 vòng
quay ở trò chơi
Fortunate Five
1.288.000 VNĐ 300.000 VNĐ

Điều khoản & Điều kiện

 1. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu đặt cược tối thiểu và chơi ít nhất 10 vòng quay ở trò chơi Fortunate Five (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) trong ngày khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi đủ điều kiện vào ngày tiếp theo (GMT+8).

20/3

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Chơi Ngay

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Vacation Station, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Vacation Station (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Đặt cược vào phiên bản khác của trò chơi (Vacation Station Deluxe) sẽ không được tính cho ưu đãi.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

21/3

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

Chơi Ngay

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Wu Long, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Wu Long (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Cược vào phiên bản khác của trò chơi (Wu Long Jackpot) sẽ không được tính cho ưu đãi.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

22/3

HOÀN TIỀN CƯỢC THUA

Chơi Ngay

Hoàn thành yêu cầu dưới đây để đủ điều kiện cho khuyến mãi.

Yêu Cầu Yêu cầu cược
thua tối thiểu
Hoàn Tiền
Tối thiểu 10 vòng
quay ở trò chơi
Queen of Wands
1 VNĐ Hoàn tiền 100%
Tối đa 500.000 VNĐ

Điều khoản & Điều kiện

 1. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu cược thua tối thiểu và chơi ít nhất 10 vòng quay ở trò chơi Queen of Wands (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) trong ngày khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng sẽ dựa vào cược thua ròng của người chơi ở trò chơi tiêu biểu.
 3. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi đủ điều kiện vào ngày tiếp theo (GMT+8).

23/3

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Chơi Ngay

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Captain’s Treasure, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Captain’s Treasure (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Cược vào phiên bản khác của trò chơi (Captain’s Treasure Pro) sẽ không được tính cho ưu đãi.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

24/3

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

Chơi Ngay

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Si Xiang, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Si Xiang (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

25/3

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Chơi Ngay

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Safari Heat, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Safari Heat (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

SỨ MỆNH DAFA

Thu thập càng nhiều huy hiệu để giành Tiền thưởng càng cao!
10 Thành Viên có nhiều Huy Hiệu nhất sẽ giành giải thưởng
Siêu Xe Porsche Cayenne, Đồng hồ Rolex và Microsoft Surface Pro

Điền Tên đăng nhập để xem số Huy Hiệu hiện tại của bạn!

Dữ liệu sẽ được cập nhật mỗi ngày vào 10 giờ sáng (Giờ VN)

Thời gian khuyến mãi: 12/3 – 3/5/2018 (GMT+8)

GỬI PHIẾU THAM GIA

 1. Gửi phiếu tham gia với tên đăng nhập Dafabet của bạn.
 2. Hoàn thành yêu cầu tương ứng với mỗi Huy Hiệu trong thời gian khuyến mãi!
 3. Tiền thưởng sẽ được tặng vào tài khoản của bạn theo Số Tiền Thưởng và ngày tương ứng dưới đây (GMT+8)
  Số Huy Hiệu
  Đã Thu Thập
  Tiền Thưởng Sản phẩm
  nhận thưởng
  1 450.000 VNĐ Casino
  2 600.000 VNĐ Casino
  3 600.000 VNĐ Casino &
  Casino Trực Tuyến
  4 900.000 VNĐ Casino &
  Casino Trực Tuyến
  5 1.100.000 VNĐ Casino &
  Casino Trực Tuyến

  Người chơi hoàn thành đủ 6 Huy Hiệu sẽ nhận thêm Tiền Thưởng 450.000 VNĐ.

  Tuần khuyến mãi Giai đoạn Ngày tặng
  1 12/3 -25/3/2018 26/3/2018
  2 26/3 – 8/4/2018 9/3/2018
  3 9/4 – 22/4/2018 23/4/2018
  4 23/4 – 3/5/2018 4/5/2018

Điều khoản & Điều kiện

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng Tài khoản tiền thật tại Dafabet.
 2. Người chơi phải gửi Phiếu Tham Gia thành công với tên đăng nhập tài khoản Tiền Thật tại Dafabet để chính thức tham gia khuyến mãi.
 3. Người chơi cần phải hoàn thành những yêu cầu của mỗi Huy Hiệu trong Thời Gian Khuyến Mãi để đủ điều kiện cho khuyến mãi.
 4. Chỉ những cược trong tuần khuyến mãi mới được tính cho yêu cầu của mỗi Huy hiệu, tiền thưởng tương ứng sẽ được tặng vào tài khoản của người chơi vào những ngày tương ứng như bảng sau:
  Tuần khuyến mãi Giai đoạn Ngày tặng
  1 12/3 -25/3/2018 26/3/2018
  2 26/3 – 8/4/2018 9/3/2018
  3 9/4 – 22/4/2018 23/4/2018
  4 23/4 – 3/5/2018 4/5/2018
 5. Người chơi sẽ phải đặt cược lại và thu thập Huy hiệu tiếp theo vào mỗi tuần khuyến mãi khác nhau.
 6. Chỉ những cược vào các nền tảng trò chơi: phiên bản Tải về (phần mềm), phiên bản di động, phiên bản Web (flash) và sảnh iPlay mới được tính cho yêu cầu của khuyến mãi. Mỗi nền tảng có danh mục các trò chơi khác nhau.
 7. Về Tiền Thưởng:
  • Tiền Thưởng Dafabet Casino: Tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Cược ở tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
  • Tiền Thưởng Casino Trực Tuyến: Tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Đặt cược vào các Phòng Kim Cương [AG], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Hoàng Ngọc [GD], Phòng Lam Bảo Thạch [eBet], Phòng Ngọc Bích [TGP], và Phòng Trân Châu [AB] mới được tính cho yêu cầu đặt cược.
 8. Giải thưởng hiện vật sẽ được trao tặng dựa vào xếp hạng của những người chơi đủ điều kiện.
 9. Người chiến thắng sẽ được thông báo trên Trang web và được liên hệ thông qua email hoặc điện thoại vào ngày 4/5/2018.
 10. Người chiến thắng cần phản hồi lại trong vòng 7 ngày để cung cấp những thông tin cần thiết.
 11. Giải thưởng của người chơi không thể phản hồi vào hoặc trước 7 ngày sẽ được chuyển đổi thành tiền thưởng tương ứng và sẽ tự động được chuyển vào tài khoản của người chiến thắng tại Dafabet Casino sau 7 ngày thông báo người chiến thắng.
 12. Giải thưởng hiện vật sẽ tùy thuộc vào xếp hạng của người chơi và có thể được chuyển đổi thành tiền thưởng Casino.
  Giải Thưởng Tiền Thưởng Chuyển Đổi
  Xe hơi Porsche Cayenne 3.600.000.000 VNĐ
  Đồng hồ Rolex Datejust 41 351.000.000 VNĐ
  Laptop Microsoft Surface Pro 31.000.000 VNĐ
 13. Dafabet sẽ chịu trách nhiệm về chi phí mua giải thưởng hiện vật. Dafabet sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ phụ phí phát sinh.
 14. Tất cả giải thưởng hiện vật sẽ phụ thuộc vào nguồn hàng của nhà sản xuất. Bất kỳ lúc nào, Dafabet Casino có quyền thay thế giải thưởng bằng một giải thưởng khác cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng ban đầu không có sẵn. Đó có thể là xe hơi, đồng hồ, laptop của thương hiệu khác theo sự thỏa thuận giữa người chơi và Ban quản lý Dafabet Casino.
 15. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 16. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 17. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Casino.
 18. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet Casino được áp dụng.

Các Giải Thưởng Siêu Phẩm đang chờ đón Top Thành Viên xuất sắc!

Xe hơi Porsche Cayenne *Dành cho người chơi Hạng Nhất
Đồng hồ Rolex Datejust 41 *Dành cho người chơi thuộc top 2-4
Laptop Microsoft Surface Pro *Dành cho người chơi thuộc top 5-8
Tiền thưởng đặc biệt *Dành cho người chơi thuộc top 9-10

Bảng xếp hạng người chơi xuất sắc nhất!

Xếp hạng Tên đăng nhập
1JI*******88
2JX******22
3DF********56
4CH********EI
5HO*********77
615*********91
7LI*******77
8QQ*******13
9DF*********20
10ZY******88
11LO********85
12TI**********EN
1310********48
14JA*********88
15ZH*********13
1688*****ie
17RH********20
18LZ*****88
19XA****NK
20XX*****VV

May Mắn Cùng Dafa

Cùng giành thưởng hấp dẫn từ Tổng Thưởng cực khủng mỗi tuần!

Thời gian khuyến mãi: 12/3 – 3/5/2018 (GMT+8)

 1. Hoàn thành yêu cầu đặt cược tối thiểu 113.000.000 VNĐ trong thời gian khuyến mãi vào các trò chơi Casino.
  Giai Đoạn Ngày tặng
  thưởng
  Tổng thưởng
  12/3 -25/3/2018 26/3/2018 2,3 Tỷ VNĐ
 2. Tiền thưởng sẽ được tặng vào ngày trả thưởng tương ứng!
 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng Tài khoản tiền thật tại Dafabet.
 2. Người chơi nạp tiền lần đầu sẽ phải hoàn thành yêu cầu đặt cược 1x số tiền nạp để có thể rút tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng.
 3. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu đặt cược tối thiểu cho mỗi tuần khuyến mãi để nhận Tiền thưởng từ Tổng thưởng.
 4. Chỉ những hoạt động trên phần mềm tải về, Ứng dụng di động, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino mới được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau. Đặt cược vào những nền tảng không được kể trên sẽ không được tính cho yêu cầu đặt cược.
 5. Tổng thưởng sẽ được chia đều cho những người chơi đủ điều kiện và hoàn thành yêu cầu đặt cược.
 6. Tất cả tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Cược ở tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
 7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 8. Dafabet Casino có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 9. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Casino.
 10. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet Casino được áp dụng.

IN TỨC DAFA

Hãy luôn theo dõi các Ưu Đãi và Cập Nhật mới nhất từ Dafabet!

Trang Dafabet Trò Chơi Hoàn Toàn Mới!

Hãy khám phá giao diện hoàn toàn mới
từ Trang Dafabet Trò Chơi

XEM NGAY

Phòng Lam Bảo Thạch [eBET]

Sự lựa chọn số 1 của người
chơi trên Di động!

CHƠI NGAY

Chương Trình VIP Mới!

Hãy tận hưởng trải nghiệm VIP đỉnh cao
Cùng Tinh Hoa Châu Á!

XEM NGAY

Thưởng Chào Mừng

Cùng mở tài khoản và tham gia Dafabet Casino
Rinh Tiền Thưởng Khởi Đầu tới 5.000.000 VNĐ!

MỞ TÀI KHOẢN NGAY

Thời Gian Khuyến Mãi: 12/3 – 6/5/2018 (GMT+8)

 1. Mở tài khoản Dafabet Casino miễn phí: tại đây
 2. Nạp tiền vào ví Casino Classic, ít nhất 200.000 VNĐ để nhận ngay Tiền Thưởng 50% tới 1.000.000 VNĐ. Nếu bạn nạp từ 5.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận Tiền Thưởng Đặc Biệt lên tới 5.000.000 VNĐ.
  Mức Số Tiền Nạp
  Lần Đầu
  Tiền thưởng
  Mức 1 200.000 – 4.999.999 VNĐ Tiền Thưởng 50%
  lên tới 1.000.000 VNĐ
  Mức 2 Từ 5.000.000 VNĐ
  Trở lên
  Tiền Thưởng Đặc Biệt
  Từ 1.500.000 đến
  5.000.000 VNĐ!
 3. Tiền thưởng sẽ được tặng vào tài khoản của bạn vào ngày tiếp theo (GMT +8)
 1. Khuyến mãi này dành riêng cho tất cả thành viên VIP Casino Bạc chưa có lịch sử nạp tiền tại Dafabet Casino.
 2. Người chơi cần nạp tiền thành công vào Dafabet Casino để đủ điều kiện cho ưu đãi. Số tiền nạp tối thiểu: 200.000 VNĐ.
 3. Người chơi sẽ nhận Tiền Thưởng Chào Mừng tương ứng với số tiền nạp của mình.
 4. Người chơi đủ điều kiện sẽ nhận Tiền thưởng tương ứng một lần vào ngày tiếp theo (GMT +8).
 5. Khi nạp tiền từ 5.000.000 VNĐ trở lên ở lần nạp đầu tiên, người chơi sẽ nhận được “Tiền Thưởng Đặc Biệt”, có giá trị từ 1.500.000 đến 5.000.000 VNĐ. Tiền thưởng cho Mức 2 sẽ dựa trên những hoạt động chơi Casino của người chơi. Hoạt động chơi càng nhiều, tiền thưởng có thể càng cao!
 6. Chỉ những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino mới được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.
 7. Yêu cầu đặt cược: 10x tiền thưởng, hợp lệ ở bất kỳ trò chơi casino.
 8. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 9. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 10. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Casino.
 11. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet Casino được áp dụng.

Điều khoản & Điều kiện

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng tiền thật tại Dafabet.
 2. Người chơi nạp tiền lần đầu sẽ phải hoàn thành yêu cầu đặt cược 1x số tiền nạp để có thể rút tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng.
 3. Các khuyến mãi mini mỗi ngày có yêu cầu khác nhau. Vui lòng nhấn vào Điều khoản & Điều kiện để xem chi tiết đầy đủ những yêu cầu của ưu đãi.
 4. Chỉ những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino mới được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.
 5. Tất cả tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Cược ở tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
 6. Tất cả ngày tháng cụ thể được nêu trong trang này đều thuộc năm 2018 (GMT +8).
 7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 8. Dafabet Casino có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 9. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Casino.
 10. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet Casino được áp dụng.